ARCHISTRUCT kan u faciliteren in een architectonisch ontwerp en het daarbij behorende bouwkundig teken-en berekenwerk van uw woonwensen.
Of het nu gaat om een aanbouw, bijbouw, serre, erker, dakkapel, garage of een nieuwbouw van een woonhuis, ARCHISTRUCT loodst u door de bouwkundige wereld.

 

 Mijn ontwerpvisie is helder; de visie van klanten vormgeving geven binnen architectonische kaders met beide benen op de grond en met inachtneming van de omgeving.

De visie van de klant is leidend en inspirator voor mij als ontwerper.

 

"Architectuur" is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort.

Een "architect"(Grieks: architektón: bouwmeester; archi: opper, tektón: hij die bouwt) is een ontwerper van gebouwen, die dit ontwerp visualiseert en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt.

Een "ontwerp" is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid.

Een "constructie" is alles wat herleidbaar uit twee of meer delen is samengevoegd. (bron: Wikipedia)

 


GL13MEN